Informatie over leefstijlcoaching voor zorgprofessionals

Geen zorgprofessional? Lees hier meer over mij. Nieuwsgierig naar wetenschappelijke onderbouwingen? Lees vooral verder op deze pagina!

Ben je een zorgverlener met een cliënt die gebaat zou zijn met een gezondere leefstijl? Wellicht heb je al gemerkt dat het (nog) niet lukt om leefstijladviezen in de praktijk te brengen of vol te houden. Verandering is moeilijk en mensen kunnen hier wel ondersteuning bij gebruiken. Het inschakelen van mij als leefstijlcoach neemt tijd en werk uit handen. Samen met de cliënt kan ik mij helemaal richten op de leefstijlverandering die nodig is, waarbij we ons onder andere richten op de leefstijladviezen van jou als zorgprofessional. Bovendien ben ik opgeleid in het omgaan met motivatie(problemen) en andere belemmerende factoren. Dus als de algehele gezondheid van je cliënt ertoe doet, is het inschakelen van een leefstijlcoach zeker een overweging waard.

Op deze pagina kun je lezen hoe een samenwerking tussen jou als zorgprofessional en mij als leefstijlcoach eruit ziet.

Leefstijlcoaching: wat voegt het toe?

Wanneer een cliënt aanklopt voor (medische) hulp, is daar een directe aanleiding voor en wil de cliënt graag geholpen worden. Een behandeling gaat goed samen met een positieve leefstijlverandering. Leefstijl speelt bij de ontwikkeling, preventie en beheersing van veel chronische ziekten een belangrijke rol. Onder andere bij hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht, maag- darm- en leverziekten, (on)vruchtbaarheid, nierziekten, psychische stoornissen en kanker.1 Ook patiënten die een grote operatie of een intensieve (chemo)kuur voor de boeg hebben, hebben baat bij een leefstijlverandering voor aanvang van de behandeling. Hier wordt naar verwezen als het ‘better in, better out’ principe2. Essentieel hierbij is een persoonsgerichte aanpak.

Pijlers van een gezonde leefstijl

Belangrijke aspecten van een gezonde leefstijl zijn voeding en beweging, daarnaast spelen slaap en stress een belangrijke rol in de algehele gezondheid, en in de ontwikkeling en het herstel van ziekten. De kracht van mij als leefstijlcoach is dat ik tijd heb om al deze onderdelen onder de loep nemen. Als sprake is van een doorverwijzing is het deskundig advies van de behandelaar(s) uiteraard leidend. Daar waar nodig win ik aanvullend deskundig (medisch) advies in bij andere zorgprofessionals. Deze gebundelde kennis van zorgprofessionals, leefstijlcoach en cliënt resulteert in een persoonlijk leefstijlplan.

Motivatie


Hier begint het echte werk pas voor de cliënt en mij als coach. Belangrijk onderdeel van de coaching is het vinden van motivatie aan de hand van belangrijke persoonlijke levenswaarden. Ik ben opgeleid in motiverende gespreksvoering, een gespreksstijl die is ontwikkeld om iemands eigen motivatie en bereidheid tot veranderen te versterken.3 De inzet is om de persoonlijke motivatie en commitment van de cliënt voor een bepaald doel te versterken door het ontlokken en verkennen van iemands eigen redenen om te veranderen, in een sfeer van acceptatie en compassie. Als leefstijlcoach neem ik hier de tijd voor, zonder intrinsieke motivatie is een duurzame verandering onwaarschijnlijk. We kijken naar (mentale) obstakels om te kunnen veranderen, zoals overmatig (emotie)eten. Daarbij is de leefomgeving van de cliënt van belang: hoe is de thuissituatie en op welke manier kan de omgeving steun bieden of juist belemmeringen veroorzaken?

Samengevat stel ik, in samenspraak met behandelaar(s) en cliënt, haalbare doelen op op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar de motivatie om deze verandering in gang te kunnen zetten, en eventuele belemmeringen of hulp uit de omgeving. Met mijn ondersteuning is de cliënt beter in staat om een duurzame leefstijlverandering te realiseren. Dit heeft een positief effect op de algemene gezondheid en op de (medische) klachten die aanleiding waren voor de hulpvraag van de cliënt.

Voeding

Gezond eten is misschien wel de belangrijkste pijler van een gezonde leefstijl. Overschakelen naar gezonde voeding kan betekenen dat het gewicht makkelijker op peil blijft, dat bloeddruk en bloedlipiden verbeteren, dat men zich energieker voelt, dat de darmfunctie verbetert en dat ook huid en haar optimaliseren. Wie gezond eet, voelt zich vaak beter én ziet er beter uit.1
De Richtlijnen gezonde voeding van de gezondheidsraad (2015) onderschrijven het belang van meer plantaardige en minder dierlijke voeding. De nadruk ligt hierbij op onbewerkte voedingsmiddelen. De slechte invloed van voeding ontstaat door een te veel aan energie (kcal) aan de ene kant, en een tekort aan voedingsstoffen aan de andere kant. Beiden dragen bij aan het ontstaan van laaggradige chronische ontstekingen in het lichaam. Deze ontstekingsprocessen spelen onder andere een rol in het ontstaan van aderverkalking, diabetes type II en kanker.
Wereldwijd zijn er een handvol bevolkingsgroepen waar inwoners opvallen vanwege een bovengemiddeld lang en gezond leven, de zogenaamde Blue Zones. Het basisprincipe van al deze diëten is dat het uit voornamelijk onbewerkte en plantaardige voeding bestaat. Wetenschappelijke studies bevestigen dat een overheersend plantaardig dieet gezonder is en zorgt voor een significant lager risico op sterfte en vele chronische ziekten.3 Dit is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor het optimaliseren van het voedingspatroon van de cliënt.

Aanpak

Eetgewoonten veranderen is lastig, daarom kijk ik samen met de cliënt hoe het huidige eetpatroon eruit ziet en waar aanpassingen mogelijk zijn. Elke stap in de richting van een meer onbewerkt en plantaardig voedingspatroon is een stap naar een betere gezondheid. We nemen dus stappen die passen bij de cliënt. We gaan voor gezondheid, maar verliezen ook smaak en haalbaarheid niet uit het oog. Alles gericht op een duurzame verandering, alleen dan is het positieve effect op de gezondheid blijvend.

Beweging

Voldoende bewegen is essentieel voor een gezond lichaam. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van beweging op gezondheid en ziekte. Onderzoeken die zich direct richten op risicofactoren, zoals bloeddruk, lipidenprofiel, gewicht en glucosemetaboliseme, hebben sterk bewijs geleverd voor statistisch significante en klinisch relevante effecten van beweging. Deze onderzoeken tonen aan dat beweging, via de risicofactoren, bepaalde chronische aandoeningen kan helpen voorkomen of zelfs genezen.1 In Nederland zijn beweegrichtlijnen opgesteld (Gezondheidsraad 2017), gebaseerd op onderzoeken die de positieve effecten van beweging hebben aangetoond.7 Deze kunnen als leidraad gebruikt worden voor de minimale hoeveelheid en vorm van beweging.

Aanpak

Met de cliënt kijk ik op welke manier meer beweging in het dagelijks leven geïntegreerd kan worden en hoe de leefomgeving een bijdrage kan leveren aan meer beweging. Daarnaast zoeken we naar beweging in de vorm van ontspanning of sport. Essentieel is dat de vorm van beweging past bij de cliënt: het sluit aan bij de fysieke mogelijkheden en het geeft voldoening. Als bewegen leuk is, is het op een makkelijke manier duurzaam vol te houden. Alleen dan zal het een blijvend positief effect op de gezondheid hebben.

Stress/ontspanning

Chronische stress heeft een negatieve invloed op de gezondheid. Een overbelasting van het sympathische zenuwstelsel, allostatic overload, wordt geassocieerd met het ontstaan van chronische ontstekingen. Een groot aantal basale systemen kan hierdoor beïnvloed worden, waaronder het slaap- waakritme, het immuunsysteem en de regulering van insulinegevoeligheid.1 Systemische laaggradige inflammatie wordt in verband gebracht met toegenomen risico op chronische aandoeningen als kanker, hart- en vaatziekten en depressie.8

Aanpak

Niet iedereen is zich bewust van chronische stress, het kan ook onder de oppervlakte sluimeren. Stap één is hier inzicht in krijgen. Door op een rij te zetten wat echt belangrijk is voor de cliënt, kunnen er keuzes gemaakt worden. Het ’te veel willen’ is een belangrijke oorzaak van het ervaren van stress. Door op zoek te gaan naar wat een cliënt écht wil, kunnen andere dingen losgelaten worden. Dit geeft adem en ruimte. Ook kijken we samen naar agenda, taken en dagindeling.

Daarnaast is het van belang om een vorm van ontspanning te vinden die bij de cliënt aansluit. Bijvoorbeeld naar buiten gaan in de natuur; er zijn veel studies die hiervan een positief effect laten zien op het mentale en fysieke stressniveau. Wanneer het past bij een cliënt kan het oefenen met mindfulness en meditatie een belangrijke rol spelen bij de regulatie van aandacht, emoties en zelfbewustzijn. Dit vergrote vermogen tot zelfregulatie verstevigt de vaardigheid om op veerkrachtige wijze om te gaan met fysieke, emotionele, mentale en sociale uitdagingen die het leven met zich meebrengt en het helpt om de eigen regie te voeren.10

Slaap

Een goede gezondheid staat of valt bij goede slaap. Het heeft grote invloed op het cognitief vermogen en reguleren van emoties en herinneringen. Het bouwt het immuunsysteem, beïnvloedt de stofwisseling en reguleert de eetlust.11 Slaaptekort verhoogt het risico op alzheimer, kanker, diabetes, depressie, obesitas, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Negatieve effecten zijn er al bij relatief kleine tekorten: regelmatig minder dan 7 uur slapen is even schadelijk als roken of drinken.
Het verraderlijke hierbij is dat er gewenning optreedt, waardoor mensen niet doorhebben dat ze zich in een voortdurende toestand van uitputting bevinden. Daardoor ziet iemand niet meer dat niet alleen de mentale vermogens en de vitaliteit worden aangetast, maar ook de gezondheid. Uit epidemiologische studies naar de gemiddelde nachtrust blijkt dat miljoenen mensen zonder het te weten vele jaren van hun leven in een suboptimale staat van lichamelijk en geestelijk functioneren doorbrengen en als gevolg van hun blindheid voor hun chronische slaaptekort er niet in slagen om hun volledige potentieel te benutten.11
Het verbeteren van slaap is dus essentieel, wellicht ook als de cliënt dit niet als een probleem ervaart.

Aanpak

Het bijhouden van een slaapdagboek is een goede manier voor de cliënt om zichzelf een spiegel voor te houden: hoe veel en hoe goed slaapt iemand nu werkelijk? En het besef dat te weinig slaap een enorme impact heeft op mentale en fysieke gesteldheid. Wanneer slaap een probleem is, kijken we samen naar slaaphygiëne. Daarnaast hebben voeding, beweging en stress allen invloed op het slaappatroon. Soms kan iemand prima slapen, maar lukt het niet om op tijd naar bed te gaan, bijvoorbeeld door afleiding. We stellen vast wat een cliënt écht wil en welke persoonlijke waarden het belangrijkst zijn en we zoeken naar een slaapritme dat daar optimaal aan bijdraagt.

Over mij: gecertificeerd leefstijlcoach

Ik ben Eline, eigenaar van Elvro leefstijlcoaching en van Natuurlijkduurzaamgezond.nl. Op de website deel ik artikelen over gezond leven om mensen te inspireren en informeren over een gezonde leefstijl. Met 1-op-1-coaching help ik mensen om hun leefstijl op een gezonde en duurzame manier aan te passen.


Missie
Veel ziekten kunnen voorkomen worden door een gezonde leefstijl. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen hierbij te helpen. Met een focus op plantaardige voeding zorgt dit niet alleen voor gezondere mensen, maar ook voor een gezondere planeet.


Elvro Leefstijcoaching staat ingeschreven bij het kwaliteitsregister Leefstijlcoaches, is geregistreerd als BLCN-gecertificeerd leefstijlcoach en voldoet daarmee aan de strenge kwaliteitseisen. Daarmee onderscheid ik mij van andere coaches. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in gezonde plantaardige voeding. Ik deed de opleiding Plantbased Nutrition Certificate aan Cornell University en volgde diverse opleidingen aan de Universiteit van Wageningen, waaronder Nutrition, heart disease and diabetes en Nutrition, excercise and sports. Verder volgde ik verschillende cursussen Zenmeditatie bij Zen.nl.

Vergoedingen en doorverwijzing

Om cliënten te helpen heb ik twee kant-en-klare coachingsroutes gecreëerd, daarnaast is maatwerk mogelijk. Ik bied de mogelijkheid tot online coachingsgesprekken via video, waardoor ik mensen in heel Nederland kan helpen. In de regio Tilburg bied ik wandelcoachgesprekken aan waarbij we de coachingsgesprekken combineren met bewegen in de buitenlucht.
Wanneer sprake is van een doorverwijzing, bespreek ik met de zorgverlener welke aandachtspunten voor een cliënt specifiek belangrijk zijn. Indien wenselijk houden we tussentijds contact over de voortgang.

Helaas stelt de zorgverzekeraar op dit moment (nog) geen vergoedingen beschikbaar voor persoonlijke 1-op-1 leefstijlcoaching.

Heb je nog vragen? Zou je graag eens kennismaken om in te schatten of ik iets voor je (toekomstige) cliënten kan betekenen? Twijfel je of een bepaalde cliënt baat zou hebben bij leefstijlcoaching?
Aarzel niet om contact met me op te nemen.

Referenties

1. Vries de M., Weijer de T. (2020). Handboek leefstijlgeneeskunde, de basis voor iedere praktijk, Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 978-90-368-2323-4
2. https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/techtransfer/spin-offs/better-in-better-out-de-kracht-van-p-revalidatie/
3. Miller W.R., Rollnick S. (2018). Motiverende Gespreksvoering, Ekklesia. ISBN 978 90 75569 704
4. Buettner, D.(2009) The Blue Zones: Lessons for Living Longer From the People Who’ve Lived the Longest (First Paperback ed.).
Washington, D.C.: National Geographic. p. vii. ISBN978-1-4262-0400-5. OCLC246886564
5. Willcox, B.J., Willcox, D.C., Todoriki, H., Fujiyoshi,A.,Yano,K., He, Q., Curb, J.D., and Suzuki, M.(2007). Caloric restriction, the traditional Okinawan diet, and healthy aging: The diet of the world’s longest-lived people and its potential Impact on morbidity and lifespan. Annals of the New York Academy of Sciences 1114, 434-455.
6. https://www.pan-nl.org/toolbox/
7. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/08/22/beweegrichtlijnen-2017
8. Pruimboom, L. (2017). The multiple faces of the human immune system: Modern life causes low-grade inflammation and thereby provokes conflict between the selfish immune system and the selfish brain. Rijksuniveriteit Groningen
9. Shuda Q, Bougoulias ME, Kass R. Effect of nature exposure on perceived and physiologic stress: A systematic review. Complement Ther Med. 2020 Sep;53:102514. doi: 10.1016/j.ctim.2020.102514. Epub 2020 Jul 17. PMID: 33066853.
10. Lebois, L.A. et al (2015). A shift in perspective: Decentering through mindful attention to imagined stressful events. Neuropsychologia, 75
11. Walker, Matthew (2018). Slaap, De Geus. ISBN 978-90-445-4034-5